Mobilné zbery

Na základe dohody s niektorými mestami a obcami vykonávame aj mobilné zbery prostredníctvom našej dodávky. Obyvatelia majú možnosť odovzdať použité kuchynské oleje alebo tuky priamo na vopred dohodnutých zberných miestach nižšie v tabuľke. Informácie o presných miestach zastavenia a časoch poskytujú obce/mestá formou letákov do schránok, v miestnych časopisoch, novinách alebo občasníkoch, na webstránkach alebo sociálnych sieťach vybraných obcí. Taktiež ich nájdete na našej facebookovej stránke, ktorú neustále aktualizujeme.

Kraj

Okres

Mesto/obec

Miesto odovzdania

Čas

Poznámky

Trnavský

Trnava

Biely Kostol

Pionierske námestie 18, pred OÚ

16 - 17:30

3 x do roka

Trnavský

Hlohovec

Hlohovec

Šoltésová 22, Nám. sv. Michala, Nitrianska ul., časť Šulekovo-Mlynská

15 - 18:50

4 x do roka

Trnavský

Hlohovec

Leopoldov

Holubyho ulica

15 - 16:30 h

6 x do roka

Nitriansky

Nitra

Nitra

všetky mestské časti (presné adresy aktualizované vopred)

PIA 15 - 18:25
SO 10 - 14:05

2 - 3 x do roka

Trnavský

Trnava

Pavlice

pred ob. úradom č. 146

15 - 15:30

2 x do roka

Trenčiansky

Považská Bystrica

Považská Bystrica

všetky mestské časti (presné adresy aktualizované vopred)

PIA 15 - 18 h
SO 9 - 15 h

2 - 3 x do roka

Trnavský

Piešťany

Sokolovce

Piešťanská, parkovisko pri kult. dome

15:30 - 16:30 h

3 x do roka

Nitriansky

Šaľa

Šaľa

všetky mestské časti (presné adresy aktualizované vopred)

14:30 - 17:45

2 - 3 x do roka

Trnavský

Hlohovec

Trakovice

v areáli zb. dvora

15:30- 16:50 h

4 x do roka

Trenčiansky

Trenčín

Trenčín

všetky mestské časti (presné adresy aktualizované vopred)

PIA 15 - 17:30 h
SO 10 - 15:25 h

4 x do roka

Nitriansky

Nitra

Vráble

aktualizujeme zb. miesta

 

 

Trnavský

Hlohovec

Žlkovce

pri obecnom úrade

17 - 17:30 h

2 x do roka